Alparslan Ortaokulu Evde Fen(a) İşler yaptı

İznik Alparslan Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Mahinur KILIÇ rehberliğindeki Evdeki Fen(a) İşler etwinning projesi pandemi döneminde özellikle öğrenci ve veliler tarafından ilgi çekti.
Projesiyle ilgili olarak Mahinur KILIÇ "Bu projemiz, işitme engeli olan öğrencilerimiz ile birlikte yürütülerek hem onların akranları ile kaynaşmaları hem de MEB’in belirlemiş olduğu temel yaşam becerilerini müfredat doğrultusunda kazanmaları sağlanmıştır. Projemizle birlikte eğitim öğretim hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin sosyal, bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve sorumluluk alma becerileri geliştirilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenmelerin kalıcı hale gelmesi ve öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanabilmesi için fen bilimleri temalarında oyun, etkinlik ve deney oluşturularak öğrenciler etkin hale getirilmiştir. Böylece öğrencilerin Fen Bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmıştır. Projemizde yapılan tüm etkinliklerle öğrencilerimizin 21. yy becerilerine uygun olarak araştırmacı, yenilikçi, girişken, üretken duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulmuştur. Projemiz; ulusaldır ve süresi 5 aydır.Proje adımız ve içerikteki etkinliklerimiz öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte proje sürecinde belirlenmiştir. Bunun için periyodik olarak aylık webinarlar yapılmıştır ve webinar zamanını kararlaştırmak için anketler uygulanmıştır. Öğrencilerin BT becerilerini geliştirmesini ve Web 2. 0 araçlarını etkin bir biçimde kullanması amaçlanmıştır. Projemizde birçok öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşım ve tekniği proje sürecimize entegre edilmiştir." şeklinde açıklamalarda bulunarak projelerinin benzerlerinden çok farklı ve güçlü yanları olduğunu ifade etti.Haberin eklenme tarihi: 2021-06-14
Haberin bağlantısı: http://www.iznikrehber.com/haberler.php?kimlik=7286

Yazdırılan tarih: 24-09-2021 16:11:00
www.iznikrehber.com